Mabe » Educatie en School
Artikelen 1 - 9 van 9 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

De landen van de wereld en algemene informatie

In dit artikel zijn alle landen van de wereld terug te vinden. Per land wordt algemene informatie gegeven. Zo wordt per land het aantal inwoners, de oppervlakte, de staatsvorm, de hoofdstad en de munt… Wereldorientatie, 03-01-2009

De opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK)

De opleiding Technische Bedrijfskunde ofwel Business Management and Engineering staat centraal in dit artikel. De informatie is specifiek gericht op de voltijd opleiding Technische Bedrijfskunde aan d… Diversen, 26-11-2008

Examens, tips om goed te leren voor je eindexamens

Op school heb je proefwerken, tentamens, toetsen, mondelinge en schriftelijke overhoringen. Allemaal verschillende toetsvormen, maar je middelbare schoolperiode sluit je af met de eindexamens. Deze wo… Examen, 18-05-2009

JIT ofwel Just-In-Time, wat is het?

Just in time, JIT, is een logistiekbegrip dat sinds de jaren tachtig populair is geworden. Het is na succes in Japan overgewaaid naar de westerse wereld. Het just-in-time-productiesysteem is oorspronk… Diversen, 08-11-2008

OEE; Overall Equipment Effectiveness, wat is het?

OEE betekent Overall Equipment Effectiveness ofwel de daadwerkelijke benuttingsgraad van machines. Deze index komt uit Japan en is ontwikkeld om verbeteringsprojecten op korte en lange termijn te defi… Diversen, 10-11-2008

Praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management is geschreven door Drs. N.H.M. van Dam en Drs. J.A. Marcusn en uitgegeven door Wolters-Noordhoff te Groningen/Houten. Deze samenvatting is… Samenvattingen, 07-11-2008

Profielwerkstuk als onderdeel van het eindexamen havo en vwo

Het profielwerkstuk (pws) is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Havo- en VWO-leerlingen van de middelbare school moeten een profielwerkstuk maken tijdens hun examenjaar. In dit artikel vind j… Examen, 19-06-2009

Quotes ofwel citaten: wat zijn dat?

Quotes en citaten worden vaak gebruikt. Grappige quotes kom je regelmatig tegen bijvoorbeeld op feestjes. Daarbij gaat het vaak om quotes van onbekende én bekende mensen. Wikipedia heeft een speciale… Taal, 17-06-2009

World Class Manufacturing ofwel Lean thinking, wat is het?

World Class Manufacturing en Lean thinking zijn eigenlijk twee begrippen voor dezelfde theorie. Bij deze theorie staat het streven tot het behoren tot de beste in de eigen branche bovenaan als streefp… Diversen, 10-11-2008